Lipödem Tedavisi Ankara

Lipödem Nedir? (Lipedema, Ağrılı Yağlanma Sendromu)

Lipödem Ankara bir çeşit yağ doku bozukluğu olup yağ dokusunun patolojik, ilerleyici ve ağrılı birikimi söz konusudur. Çoğunlukla kalça, basen, uyluk ve bacakları etkileyen, daha az olarak da kolları etkileyen; kronik ağrılı yağ depolama hastalığıdır. “Ağrılı Yağlanma Sendromu” olarak da bilinen lipödem dokuda sıvı değil yağ birikmesi sonucunda yağ doku kalınlaşır. Anormal ve simetrik şişlik oluşturur, bu şişlik ayak bileğine kadar inebilir fakat ayakları tutmaz. İleri formu olan lipodistrofi de ise etkilenen alanlarda septasyon ve boğum boğum bir görüntü oluşur. Lipödem de diyet ve egzersizin işe yaramadığı hatta bu nedenle diğer bölgelerin inceldiği fakat etkilenen bölgelerin ise aynı kaldığı görülür. Lipödem tedavisi Ankara da altın standart Vaser Liposuction ameliyatıdır.

Lipödem Ankara hep kadınlarda görülür. Ergenlikte başlar ve yaşla ilerler. Yağlanma ile birlikte bastırmakla ağrı ve kolay morarma tariflerler. Lipödem’in derecesi hastadan hastaya farklılık göstermekle birlikte kimi zaman hafif seyrederken kimi zaman ise ileri lipodistrofi durumlarında bazı hastalarda yürümeyi dahi engelleyebilir.

Lipödem genetik temelli bir sorun olup en az yüzde ellisinde ailesel yatkınlık vardır. Ailesel yatkınlık sebebi ile bir ailenin birden fazla kadın ferdinde görülme riski oldukça yüksektir.

Batı ülkelerindeki kadınların yaklaşık %15’ini değişik derecelerde etkileyen bu hastalık östrojen hormonu ile ilişkilidir. Lipödem damar, sinir ve lenf sistemini de ilgilendiren bir yağ depo sorunudur. Lenf ödemden ayrılması gerekir. Bunun yanında son evresinde lenf ödem de tabloya eklenir ve iyice karışır. Ergenlikte başlayıp yıllar ilerledikçe yaşla beraber genelde dört evrede seyreder. İlk aşamada bacaklarda düzenli ve pürüzsüz kalınlaşma vardır. İkinci aşamada kalınlaşma deride ufak tefek kabarıklıklarla beraberdir. Üçüncü aşama deride katmanlar ve belirgin kabarıklıklar oluşmaya başlar. Dördüncü ve son aşama ise boğum boğum bir görüntünün olduğu artık sıvı birikiminin de eklendiği lenfödemle beraber giden lipo-lenfödem veya lipodistrofi aşamasıdır.

Lipödem Tanısı

Kalça, basenler, uyluklar ve alt bacaklarda görülür. Tam simetrik olmadan her zaman her iki bacakta birlikte görülür. Ayaklarda ve ellerde olmaz. Şişlik ya da kalınlaşmaya parmak basınca çökme olmaz. Genellikle hastalar bacaklarında ağrı hissederler ve sıkmakla acı duyarlar. Ağrı bazen çok şiddetli olabilir. Hafif çarpmayla bile deride morarmalar gelişir.  İleri evrelerde derinin yapısı portakal kabuğunu andırır. Hareketi kısıtlamasına bağlı olarak, hastaların yarısında genel şişmanlık da olabilir. Ya da kilo aldıklarında durum daha da kötüleşir.
Lipödem tanısı büyük oranda hastanın şikayetleri ve bacakların görünümüne bakılarak konulur. Önemli bir nokta da hem toplumun hem de sağlık profesyonellerinin lipödem konusunda farkındalıklarının az olmalarıdır.

Ankara Lipödem Tedavisi Fiyatları 2024

Lipödemin nedeni tam olarak anlaşılamadığı için Vaser Liposuction dışında etkin bir tedavisi de yoktur. Diyet, egzersiz, kalori kısıtlaması, bariatrik cerrahi (zayıflama ameliyatları) işe yaramaz. Lipödemde sıklıkla belden yukarısı normaldir. Kompresyon tedavisi yardımcıdır. Ödem azaltıcı ilaçlar ve varis ilaçları genelde etkisizdir. Tedavinin amacı hastanın şikâyetlerinin azaltılması ve hastalığın en ileri evresi olan lipo-lenfödeme doğru gidişin engellenmesidir. Günümüzde lipödem tedavisinde altın standart Vaser Liposuction ve kendinizi emanet edeceğiniz hekimin tecrübesine dayanmaktadır.

Call Now Button